Πολιτική Aπορρήτου

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ – ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ – GDPR

 

Ο Κανονισμός Γενικής Προστασίας Δεδομένων (GDPR) εφαρμόζεται στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης από τις 25 Μαΐου 2018. Εισάγει νέους κανόνες για τις ειδοποιήσεις περί απορρήτου, καθώς και για την επεξεργασία και τη διασφάλιση προσωπικών δεδομένων. 

Η PER LA MODA S.A. είναι πάντα ευαισθητοποιημένη σχετικά με την ενημέρωση σας, τα δικαιώματά σας, αλλά και τη διασφάλιση των προσωπικών σας δεδομένων. Για οποιαδήποτε απορία έχετε, παρακαλούμε μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας στο [email protected] και στο τηλέφωνο 210 3605735.

Αυτή η πολιτική απορρήτου καθορίζει τον τρόπο με τον οποίο η PER LA MODA S.A. διαχειρίζεται και προστατεύει κάθε πληροφορία σας, όταν χρησιμοποιείτε τον ιστότοπο www.perlamoda.gr και www.perlapura.gr. Η PER LA MODA S.A. δύναται να προβεί σε αλλαγή της εν λόγω πολιτικής μέσω ενημέρωσης της παρούσας σελίδας. Δια τούτο το λόγο θα πρέπει να προβαίνετε σε έλεγχο της παρούσας σελίδας για να βεβαιωθείτε ότι είστε ικανοποιημένοι με οποιεσδήποτε αλλαγές.

Η εφαρμογή της παρούσας τίθεται σε ισχύ από τις 24 Μαΐου 2018.

 

ΟΙΚΕΙΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

Παράλληλα με τα επιχειρησιακά και εσωτερικά συστήματα πληροφορικής της εταιρείας μας, οι ιστότοποι www.perlamoda.gr και www.perlapura.gr έχουν σχεδιαστεί κατά τρόπο, ώστε να συμμορφώνεται με την ακόλουθη εθνική και διεθνή νομοθεσία, όσον αφορά την προστασία δεδομένων και την ιδιωτική ζωή των χρηστών:

- Κανονισμός για την γενική προστασία δεδομένων της ΕΕ (GDPR/EC/2016/679)

- Οδηγία της ΕΕ για την προστασία των δεδομένων του 1995 (DPD)

 

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Υπεύθυνος επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων στους ιστότοπους www.perlamoda.gr και www.perlapura.gr είναι η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΜΠΑΜΠΗΣ ΓΙΑΛΤΙΖΟΓΛΟΥ – ΔΕΡΜΑΤΙΝΑ ΕΙΔΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το διακριτικό τίτλο «PER LA MODA Α.Ε.», με διεύθυνση Ακαδημίας 27, Αθήνα, Τ.Κ. 10671, τηλέφωνο επικοινωνίας 210 3605735, email: [email protected].

Η PER LA MODA S.A. δεσμεύεται να διασφαλίσει ότι το απόρρητο σας προστατεύεται. Συγκεκριμένα, συλλέγει πληροφορίες σχετικά (α) με τα στοιχεία, που ο χρήστης μας δίνει κατά την εγγραφή του ως πελάτης, (β) με τα στοιχεία, που ο χρήστης μας δίνει, προκειμένου να εκτελεστεί η παραγγελία του από τη PER LA MODA S.A. και (γ) με τα στοιχεία, που ο χρήστης μας δίνει σε συμμετοχές διαγωνισμών που πραγματοποιούνται κατά καιρούς. Κατά τη συμπλήρωση οποιασδήποτε φόρμας παραγγελίας στην ιστοσελίδα μας, θα σας ζητηθεί το ονοματεπώνυμο, η διεύθυνση, ο ταχυδρομικός κωδικός της περιοχής σας, η ηλεκτρονική σας διεύθυνση, το τηλέφωνο σας, στοιχεία πιστωτικής κάρτας, ο τρόπος πληρωμής της παραγγελίας. Συμπληρωματικά μπορεί να σας ζητηθούν και πιο συγκεκριμένες πληροφορίες, όπως στοιχεία αποστολής - παράδοσης μιας παραγγελίας, στοιχεία τιμολόγησης ή λεπτομέρειες σχετικά με προσφορά που έχετε ζητήσει.

Οι πληροφορίες, που μας δίνετε κατά τη διάρκεια της ηλεκτρονικής αποστολής της φόρμας, δύνανται να χρησιμοποιηθούν, προκείμενου να επικοινωνήσουμε μαζί σας σχετικά με (α) την παράδοση της παραγγελίας στο χώρο σας, (β) για επιβεβαίωση και ταυτοποίηση του πελάτη σε κάθε αναγκαία περίπτωση, (γ) για νέα ή εναλλακτικά προϊόντα που προσφέρονται από την PER LA MODA S.A., (δ) ειδικές προσφορές της PER LA MODA S.A. και (ε) παραλαβή δώρων μετά από κλήρωση διαγωνισμού.

Ως εκ τούτου, κάθε εκτέλεση παραγγελίας απαιτεί την συλλογή προσωπικών στοιχείων, για παράδοση ή κράτηση μιας παραγγελίας. Ακολούθως, η χρήση πιστωτικής κάρτας, για τη χρέωση της οποίας χρειάζονται δικαιολογητικά ταυτοποίησης στοιχείων νόμιμου κατόχου διασφαλίζεται σε κάθε περίπτωση. Τα στοιχεία των πιστωτικών καρτών σας ζητούνται κατά την ολοκλήρωση των παραγγελιών σας, εφόσον επιλέξετε τον σχετικό τρόπο πληρωμής και αφορούν αποκλειστικά την ηλεκτρονική διαβίβαση τους μέσω ασφαλούς περιβάλλοντος προς το τραπεζικό ίδρυμα για την ολοκλήρωση της πληρωμή σας και μόνο. Η PER LA MODA S.A. δεν αποθηκεύει κανένα στοιχείο πιστωτικών καρτών στα συστήματα της, πέραν των τελευταίων 4ων ψηφίων του αριθμού των καρτών, έτσι ώστε να μπορεί να γίνει ταυτοποίηση αν χρειαστεί. Οποιοδήποτε δικαιολογητικό και έγγραφο πιστοποιεί και δηλώνει την ταυτότητα του πελάτη παραμένει αυστηρά απόρρητο και ελέγχεται μόνο από το αρμόδιο υπεύθυνο τμήμα της PER LA MODA S.A.

Η εκ μέρους σας προσκόμιση των προσωπικών σας δεδομένων, σημαίνει ότι συναινείτε τα δεδομένα αυτά να χρησιμοποιούνται από τους υπαλλήλους της PER LA MODA S.A. για τους λόγους, που αναφέρονται στην παρούσα. Η PER LA MODA S.A. απαιτεί από τους υπαλλήλους της και τους συντηρητές της ιστοσελίδας της να παρέχουν σε εσάς το επίπεδο ασφαλείας, που αναφέρεται στη παρούσα Πολιτική Απορρήτου.

Συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα, μόνο όταν είναι απολύτως απαραίτητο. Δεν πρόκειται ποτέ να προβούμε σε πώληση, εκχώρηση, μίσθωση, διανομή ή δημοσιοποίηση με οποιονδήποτε τρόπο των προσωπικών σας δεδομένων. Εάν είστε κάτω των 16 ετών, ΠΡΕΠΕΙ να έχετε τη συγκατάθεση των γονέων σας, πριν κάνετε χρήση των υπηρεσιών του ιστότοπου www.perlamoda.gr και www.perlapura.gr.

 

ΕΚΤΕΛΟΥΝΤΕΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Η PER LA MODA S.A. ενδέχεται να απασχολήσει εξωτερικούς παρόχους υπηρεσιών, οι οποίοι ενεργούν ως ο εκτελών την επεξεργασία για την PER LA MODA S.A., προκειμένου να παρέχουν ορισμένες υπηρεσίες στην PER LA MODA S.A., όπως ενδεικτικά παρόχους υπηρεσιών δικτυακού τόπου, παρόχους υπηρεσιών μάρκετινγκ ή παρόχους υπηρεσιών υποστήριξης IT (Τεχνολογία Πληροφοριών). Κατά την παροχή αυτών των υπηρεσιών, οι εξωτερικοί πάροχοι υπηρεσιών μπορεί να έχουν πρόσβαση ή/και να επεξεργαστούν τα δεδομένα σας προσωπικού χαρακτήρα. Ζητούμε από τους εν λόγω εξωτερικούς παρόχους υπηρεσιών να εφαρμόζουν και να χρησιμοποιούν δικλείδες ασφαλείας για να διασφαλίζεται το απόρρητο και η ασφάλεια των δεδομένων σας προσωπικού χαρακτήρα. Επίσης, η διαβίβαση δεδομένων σε τρίτους, εκτός του χρήστη, που συμβάλλεται με την PER LA MODA S.A. είναι δυνατή μόνο: (α) εφόσον είναι απαραίτητη για την εκτέλεση της ταχυμεταφορικής υπηρεσίας ή (β) εφόσον είναι απαραίτητη από Νόμο ή κανόνα δικαίου ή δικαστική απόφαση ή εισαγγελική παραγγελία ή (γ) γίνεται κατόπιν δικής σας αιτήσεως.

 

ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΑ:

Α. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΠΟΥ ΤΗΡΟΥΜΕ ΣΤΟΝ ΙΣΤΟΤΟΠΟ www.perlamoda.gr και www.perlapura.gr

- στην σελίδα Εισαγωγή – Εγγραφή στο σύστημα καρτέλα Register: το ονοματεπώνυμό, το email, τον κρυπτογραφημένο κωδικό εισόδου (που σημαίνει ότι δεν γνωρίζουμε τον πραγματικό σας κωδικό), την επιβεβαίωση ενεργοποίησης του λογαριασμού και τη χρονική στιγμή της εγγραφής σας,

- στη Φόρμα Εγγραφής στο Ενημερωτικό δελτίο: το email και τη χρονική στιγμή της εγγραφής σας,

- στην σελίδα Εισαγωγή – Εγγραφή στο σύστημα καρτέλα Login: το email, τον κρυπτογραφημένο κωδικό εισόδου (που σημαίνει ότι δεν γνωρίζουμε τον πραγματικό σας κωδικό) και τη χρονική στιγμή της τελευταίας σας σύνδεσης στο σύστημά μας,

- στη σελίδα Καταχώρηση Παραγγελίας: το ονοματεπώνυμό σας, και για επιχειρήσεις την επωνυμία της εταιρείας, επάγγελμα, Α.Φ.Μ. και Δ.Ο.Υ., τη διεύθυνση τιμολόγησης ή/και παράδοσης, το τηλεφωνικό σας αριθμό για να επικοινωνούμε μαζί σας αναφορικά με την παραγγελία σας, τη διεύθυνση του ηλεκτρονικού σας ταχυδρομείου (email) για να λαμβάνετε ενημερώσεις αναφορικά με την παραγγελία σας.

- Προσωπικά σας στοιχεία (ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, τηλέφωνο, email) συλλέγουμε, πάντα με την έγγραφη συναίνεσή σας, κατά την επίσκεψή σας στα φυσικά μας καταστήματα.

 

Β. ΣΚΟΠΟΙ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

- στη σελίδα Εγγραφή στο ενημερωτικό δελτίο:

επειδή επιλέξατε να λαμβάνετε ενημερωτικά email, μηνύματα κειμένου ή instant messaging μέσω σχετικών υπηρεσιών (π.χ. sms, viber, push notifications, κ.α.) από εμάς, για να μπορείτε να εισέρχεστε στο σύστημα, περνώντας από τη διαδικασία αναγνώρισης εγγεγραμμένου χρήστη, για να διαβάζετε ειδικό υλικό, για να διατηρήσουμε τον ιστότοπό μας ασφαλή από ανεπιθύμητες προσβάσεις και για να ικανοποιήσουμε το συμφέρον της επιχείρησής μας για την εμπορική προώθηση των υπηρεσιών της.

- στη σελίδα Εισαγωγή – Εγγραφή στο σύστημα καρτέλα Register – Δημιουργία Λογαριασμού Μέλους:

επειδή επιλέξατε να λαμβάνετε ενημερωτικά email από εμάς, για να μπορείτε να εισέρχεστε στο σύστημα, περνώντας από τη διαδικασία αναγνώρισης εγγεγραμμένου χρήστη, για να διαβάζετε ειδικό υλικό, για να διατηρήσετε τον ιστότοπό μας ασφαλή από ανεπιθύμητες προσβάσεις και να ικανοποιήσουμε το συμφέρον της επιχείρησής μας για την εμπορική προώθηση των υπηρεσιών της. Μπορείτε επίσης να καταχωρήσετε στο λογαριασμό σας όλα τα απαραίτητα στοιχεία για την εκτέλεση των παραγγελιών σας, ώστε να μη χρειάζεται να τα συμπληρώνετε κάθε φορά που θέλετε να κάνετε μια παραγγελία.

- στη σελίδα Καταχώρηση Παραγγελίας:

επειδή επιλέξατε να προβείτε στη διαδικτυακή αγορά προϊόντος ή προϊόντων για να μπορούμε να εκτελέσουμε άμεσα και ορθά την παραγγελία σας και να παραμένουμε αποτελεσματικά διαθέσιμοι σε οποιαδήποτε αλλαγή προϊόντος επιθυμείτε να κάνετε, αλλά και τη after sales συνεπή πελατειακή σας υποστήριξη.

- στα καταστήματά μας με τη συμπλήρωση της φόρμας επικοινωνίας και την έγγραφη συναίνεσή σας:

για λόγους ασφαλέστερης και αποτελεσματικότερης παροχής των υπηρεσιών μας στα πλαίσια της συνεργασίας μας (μελλοντική επισκευή, συντήρηση, παροχή συμβουλών και πληροφοριών για τα αγορασθέντα αγαθά) στα πλαίσια τήρησης της φορολογικής νομοθεσίας, αλλά και με σκοπό την ενημέρωσή σας για τις υπηρεσίες μας, μελλοντικές προσφορές, νέα και εκδηλώσεις, μέσω ενημερωτικών email, τηλεφωνικά και με sms.

 

Γ. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΟΠΟΙΟΥ ΥΠΟΚΕΙΝΤΑΙ ΣΕ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ

- Ενημέρωσης από εμάς για τους σκοπούς επεξεργασίας: ίδετε το πεδίο «ΣΚΟΠΟΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ».

- Ενημέρωσης από εμάς για τις κατηγορίες των προσωπικών σας δεδομένων: τα δεδομένα σας στον ιστότοπο www.perlamoda.gr και www.perlapura.gr είναι απλά προσωπικά δεδομένα (ίδετε το πεδίο «ΟΡΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ») και δεν περιλαμβάνονται σε αυτά ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα (επί παραδείγματι εθνότητα, φυλή, θρησκεία, συνδικαλισμός, βιομετρικά, γενετικά ή ιατρικά δεδομένα).

- Ενημέρωσης από εμάς για τους αποδέκτες: τα προσωπικά σας δε μεταβιβάζονται σε τρίτους, εκτός από τους ανωτέρω αναφερόμενους εκτελούντες επεξεργασία και αποκλειστικά για τους σκοπούς, που αναφέρονται ανωτέρω για έκαστο εξ αυτών, χωρίς καμία περαιτέρω δυνατότητα διαβίβασης ή επεξεργασίας των δεδομένων σας.

- Ενημέρωσης από εμάς για τον χρόνο αποθήκευσης: τα προσωπικά σας δεδομένα αποθηκεύονται μέχρι να μας ζητήσετε τη διαγραφή τους.

-Φορητότητας: δικαιούστε να λάβετε ή να ζητήσετε να λάβετε τη μεταφορά των δεδομένων σας, σε μηχαναγνώσιμη μορφή, από έναν υπεύθυνο επεξεργασίας σε άλλον υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις, εφόσον το επιθυμείτε.

- Διόρθωσης: αν υποπέσει στην αντίληψή σας ότι κάποιο προσωπικό σας δεδομένο έχει καταχωρηθεί εσφαλμένα ή εν συνεχεία προβήκατε σε κάποια αλλαγή του, μπορείτε να μας ζητήσετε να το διορθώσουμε.

- Διαγραφής: έχετε το δικαίωμα οποτεδήποτε να μας ζητήσετε να διαγράψουμε όλα τα προσωπικά δεδομένα, που έχετε καταχωρήσει.

- Περιορισμού της επεξεργασίας: μπορείτε για παράδειγμα να μας ζητήσετε να λαμβάνετε ενημερωτικά email ανά δίμηνο ή τρίμηνο, αντί για κάθε μήνα, κλπ, εκτός από την περίπτωση που μας αναθέσατε μία εργασία και ο νόμος καθορίζει την απαιτούμενη συλλογή δεδομένων.

- Αντίρρησης της επεξεργασίας: μπορείτε να έρθετε σε επαφή με εμάς, πχ τηλεφωνικά ή με email ή μέσω των λοιπών καναλιών επικοινωνίας (ίδετε την πολιτική επικοινωνίας), ζητώντας τα προσωπικά σας δεδομένα να μην υποστούν αποθήκευση – επεξεργασία.

- Άρσης συγκατάθεσης: σε αυτή την περίπτωση, θα παύσετε να λαμβάνετε ενημερωτικά email και sms. Συμπεριλαμβάνουμε ένα σύνδεσμο διαγραφής σε κάθε email μας προς εσάς, τον οποίο μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αν δεν επιθυμείτε να λαμβάνετε τέτοια μηνύματα από εμάς στο μέλλον. Με ένα απλό μήνυμα στο email μας ([email protected]) ή επικοινωνώντας στο τηλέφωνο επικοινωνίας μας (210 3605735), μπορείτε να μας ζητήσετε να σταματήσετε να λαμβάνετε ενημερωτικά sms και κλήσεις.

- Ενημέρωσης από εμάς για την ύπαρξη αυτοματοποιημένης λήψης αποφάσεων: τα προσωπικά σας δεδομένα δεν υπόκεινται σε σύστημα αυτοματοποιημένης λήψης αποφάσεων (αυτό γίνεται σε ιστότοπους ανθρωπίνων πόρων με προέλεγχο του χρώματος, της εθνότητας, της καταγωγής, της ηλικίας, ιστορικού ασθενειών κλπ ή σε συστήματα κάποιων εταιρειών παρακολούθησης της εργασιακής απόδοσης και συσχέτισής της με ευαίσθητα δεδομένα).

- Λήψης αντιγράφου των προσωπικών σας δεδομένων: οποιαδήποτε στιγμή δύναται να σας χορηγηθεί αντίγραφο των στοιχείων που καταχωρήσατε.

- Υποβολής καταγγελίας σε εποπτική αρχή: πρόθεσή μας είναι να ικανοποιήσουμε άμεσα τα νόμιμα δικαιώματά σας. Εάν κάποιο από τα αιτήματά σας δεν ικανοποιήθηκε εντός ενός μηνός, θα σας ενημερώσουμε αν θα χρειαστούμε πρόσθετη παράταση ενός ακόμη μήνα ή θα σας ενημερώσουμε για τους λόγους, που αδυνατούμε να ικανοποιήσουμε το αίτημά σας, οπότε αποφασίζετε αν θέλετε να υποβάλετε καταγγελία στην αρμόδια εποπτική αρχή:

Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
Γραφεία: Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα

Τηλεφωνικό Κέντρο: +30-210 6475600

Fax: +30-210 6475628

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: [email protected]

- Σε περίπτωση που θεωρείτε ότι τα προσωπικά σας δεδομένα επηρεάστηκαν με οποιονδήποτε τρόπο, μπορείτε να επικοινωνήσετε με την Εθνική Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, ως ανωτέρω αναφέρεται.

 

Δ. ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Η ασφάλεια της διενεργούμενης επεξεργασίας διατηρείται σε υψηλά επίπεδα με εφαρμογή μεθόδων κρυπτογράφησης και διαβάθμισης δικαιωμάτων πρόσβασης στους χρήστες των συστημάτων μας. Όλη η διαδικτυακή κίνηση (μεταφορά αρχείων) μεταξύ του ιστότοπου www.perlamoda.gr και www.perlapura.gr και του προγράμματος περιήγησής σας, είναι κρυπτογραφημένη και μεταφέρεται μέσω του πρωτοκόλλου HTTPS κάνοντας χρήση του SSL (Secure Sockets Layer).

Για να αποτρέψουμε μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση, να διατηρήσουμε την ακρίβεια των δεδομένων και να διασφαλίσουμε την κατάλληλη χρήση των προσωπικών σας δεδομένων, έχουμε λάβει εύλογα μέτρα για την προστασία προσωπικών δεδομένων.

Η PER LA MODA S.A. έχει λάβει εύλογες προφυλάξεις για να εξασφαλίσει τις προσωπικές πληροφορίες, που είναι διαθέσιμες μέσω της διαδικτυακής κοινότητας.

 

Ε. ΧΡΟΝΟΣ ΤΗΡΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Όλα τα προσωπικά δεδομένα τηρούνται για προκαθορισμένο και περιορισμένο διάστημα ανάλογα το σκοπό επεξεργασίας, με το πέρας του οποίου, τα εν λόγω προσωπικά δεδομένα διαγράφονται από τις βάσεις δεδομένων μας. Τα προσωπικά δεδομένα που χορηγείτε στην Εταιρεία μας μέσω του παρόντος ιστοτόπου με άλλους τρόπους θα διατηρούνται για όσο χρόνο επιθυμείτε να απολαμβάνετε τις υπηρεσίες μας και σχετικές ενημερώσεις κατά τα ανωτέρω, μπορείτε δε, να ανακαλέσετε ανά πάσα στιγμή τη συγκατάθεσή σας. Σε περίπτωση σύμβασης πώλησης με το PER LA MODA S.A. εύλογος χρόνος διατήρησης των προσωπικών σας δεδομένων είναι τα πέντε έτη από την ολοκλήρωση της σύμβασης πώλησης. Ο χρόνος που τα προσωπικά σας δεδομένα μπορεί να διατηρηθούν από την PER LA MODA S.A. εξαρτάται προσθέτως από τις σχετικές υποχρεώσεις της PER LA MODA S.A., που προβλέπονται στην κείμενη Νομοθεσία (φορολογική κλπ) και τις προβλέψεις του νόμου για τη μέγιστη περίοδο διατήρησής τους. Επίσης, είναι δυνατή η παρέκταση της χρονικής διάρκειας διατήρησης των δεδομένων για λόγους απόδειξης ενώπιον των δικαστηρίων των εκπληρώσεων συμβατικών υποχρεώσεων από την ανάδοχο εταιρεία ή σε περίπτωση, που απαιτεί κανόνας δικαίου ή συμμόρφωση με υποδείξεις Δημοσίων ή Ανεξάρτητων Αρχών.

 

ΣΤ. ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ

Σε περίπτωση αμφισβήτησης ή οποιασδήποτε αξίωσης σχετικά με τον παρόντα δικτυακό τόπο, θα ισχύει το ελληνικό δίκαιο, ανεξαρτήτως του είδους της διαφοράς.

Για όλες τις ενέργειες ή νομικές διαδικασίες που προκύπτουν ή σχετίζονται με την παρούσα Πολιτική Απορρήτου, την ισχύ της, την εφαρμογή, την εκπλήρωση ή παραβίαση ή το περιεχόμενο της παρούσας Πολιτικής Απορρήτου, αρμόδια είναι τα Ελληνικά Δικαστήρια, των οποίων την δικαιοδοσία αναγνωρίζεται αμετάκλητα.

Παρά τα ανωτέρω, η PER LA MODA S.A. διατηρεί το δικαίωμα να ασκήσει τα νόμιμα δικαιώματά της ενώπιον των δικαστηρίων του τόπου παραβίασης της παρούσας Πολιτικής Απορρήτου.

 

 

Για περισσότερες πληροφορίες μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας. Θα απαντήσουμε σε όλες τις αιτήσεις, ερωτήσεις ή προβληματισμούς εντός τριάντα (30) ημερών.

Με εκτίμηση,

«ΜΠΑΜΠΗΣ ΓΙΑΛΤΙΖΟΓΛΟΥ – ΔΕΡΜΑΤΙΝΑ ΕΙΔΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» «PER LA MODA Α.Ε.»

Ακαδημίας 27, Αθήνα, Τ.Κ. 10671

Τηλ.: 210 3605735, email: [email protected].